info@sensolid.nl • (085) 222 09 02

Neuro Linguïstisch Programmeren

Wat kan ik er mee?

Wat is NLP?

Als je online zoekt naar 'wat is NLP', dan zul je geheid veel informatie tegen komen. Dat is ook niet verwonderlijk, omdat er momenteel veel stromingen zijn binnen NLP. Alleen in Nederland zijn er meer dan 100 instituten aangesloten bij de NVNLP, en bijna ieder instituut voegt een eigen accent toe.

Welke accenten ook worden toegevoegd, de kern blijft hetzelfde: NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren) bestaat uit inzichten, kennis en vaardigheden op het gebied van communicatie, motivatie, gedrag en verandering.

Hiermee ben je in staat om de wisselwerking tussen je gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedragingen op een positieve manier te beïnvloeden.

Als mens filteren wij continu onze realiteit. NLP brengt persoonlijke ontwikkeling tot stand door inzicht te krijgen in je interne verwerkingsproces. Dit gebeurt vanuit de volgende 3 onderdelen:

1. Neuro

Het deel van het zenuwstelsel (het brein) dat ervaringen verwerkt zoals die worden geregistreerd door onze zintuigen (zien, horen, voelen, ruiken en proeven).

2. Linguïstisch

Het gebruik van taal en andere niet-verbale communicatiesystemen waarmee we onze neurologische processen coderen, ordenen en betekenis geven.

3. Programmeren

Het vermogen om onze communicatie met onszelf en met anderen te achterhalen en te benutten om door ons gewenste, specifieke resultaten te bereiken.

Persoonlijke Ontwikkeling

Effectief communiceren begint bij het begrijpen hoe de mens reageert op de buitenwereld. Sterker, effectief communiceren begint met het begrijpen hoe JIJ reageert op de buitenwereld.

Als je namelijk weet hoe jij de wereld waarneemt, kan je er van uit gaan dat het bij de ander ongeveer hetzelfde werkt. Deze kennis kan je gebruiken om jouw omgeving op een positieve manier te beïnvloeden.

Misschien heb je het wel opgemerkt: we nemen alles waar via onze zintuigen en toch is het zo dat iedereen anders reageert op een zelfde waarneming. Dit is vaak de oorzaak van miscommunicatie.

Hoe kan je dan alsnog effectief communiceren met iemand anders?

NLP biedt denkkaders en praktische tools voor ieder vakgebied waar communicatie belangrijk is. Communicatie met anderen, maar evenzeer communicatie met verschillende kanten van jezelf.

Hierdoor ben je in staat om veranderingen te realiseren door bewustwording en wijzigen van (belemmerende) overtuigingen.