Incompany-training

Duurzame Inzetbaarheid. Van werkplek naar leercultuur.

Van aanvraag tot uitvoering

Is jouw organisatie toe aan verandering? Voor diverse bedrijven in de zakelijke dienstverlening ontwikkelen en verzorgen wij speciaal training programma's en workshops voor b.v. managers, interne adviseurs, jobcoaches, team- en unitmanagers, directieteams, MT's en afdelingen.

Licht grijs icoontje voor branding.

Voorbereiding

Wij doen alle nodige voorwerk; van intake tot en met het invullen, schrijven en indienen van documenten en verslagen.

Licht grijs icoontje voor branding.

Aanvraag

We begeleiden je organisatie met het aanvragen van de subsidies. Onze aanvragen zijn 100% goedgekeurd tot heden.

Licht grijs icoontje voor branding.

Uitvoering

Het traject, verzorgd door ervaren trainers, staat geheel in het kader van persoonlijke ontwikkeling en professionele groei.

Duurzame Inzetbaarheid

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) geeft subsidie voor het opleiden en scholen van medewerkers. Met extra financiële bijdragen, verstrekt door de Europese Unie, heeft SenSolid vanaf 2015 met succes diverse maatwerktrajecten voor bedrijven en instellingen voorbereid, aangevraagd en uitgevoerd. Het betreft activiteiten in het kader van Duurzame Inzetbaarheid van Medewerkers van Bedrijven en Instellingen 2014-2020. Op deze wijze worden bedrijven en instellingen gestimuleerd om medewerkers te faciliteren.

In het kader van duurzame inzetbaarheid verzorgt SenSolid ook de aanvraag en uitvoering van ESF trajecten, aangeboden door de Europese Unie.
Het logo van de EMCC (European Mentoring & Coaching Council).

Subsidie aanvragen

Kortom het gaat om het bevorderen en stimuleren van activiteiten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en professionele groei. En dat is precies de kern van wat wij doen.

De voorbereidingen om in aanmerking te komen van een ESF subsidie nemen vaak veel tijd in beslag voor bedrijven en instellingen. Gelukkig hebben wij ervaring met subsidie aanvragen voor ESF trajecten. Daarom verzorgen wij het gehele traject voor jouw organisatie, van begin tot eind.

Voorbeelden van onderwerpen

Het vergroten van de vitaliteit
Het creëren van Balans in privé en werk
Het bevorderen van een leercultuur
Het meedenken over flexibele gezondere werktijden
Het bevorderen van de interne en externe mobiliteit

Internationaal Erkend

SenSolid hecht hoge waarde aan kwaliteit. Wij zijn dan ook internationaal geaccrediteerd door verschillende instanties zoals The American Board of NLP (ABNLP), The American Board of Hypnotherapy (ABH), het European Mentoring & Coaching Council (EMCC), en de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Wij werken uitsluitend met effectieve methodes waarbij resultaten garant staan.

Wij hechten hoge waarde aan kwaliteit en dat blijkt uit de waarderingen van onze deelnemers.

Het logo van de American Board of NLP (ABNLP).
Het logo van de American Board of Hypnotherapy (ABH).
Het logo van de EMCC (European Mentoring & Coaching Council).
Het logo van Nobco.
Logo's van de instanties waar de doorbraak coaching van SenSolid geaccrediteerd is.
Het logo van USG People, klant voor verschillende coachingstrajecten bij SenSolid.

Case Study: USG People

Voor USG People The Netherlands B.V., hebben we diverse werkzaamheden en activiteiten ontplooid op het gebied van onderzoek, advisering, coaching en training voor medewerkers.

In totaal hebben 180 medewerkers aan dit traject meegedaan.

Voorbeelden van onderwerpen

✓ We hebben twee hoofdthema's in dit project verder uitgewerkt:

  1. Het bevorderen van de leercultuur van werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden.
  2. Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelingsmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap.

Samen met de afdeling Opleiden en HR, mede de vervolg plannen ontwikkeld, omgezet, uitgewerkt en uitgevoerd in diverse workshops.

Via een collega-bureau hebben alle betrokken medewerkers een Learning Agility Scan gemaakt en hebben de medewerkers daarna hetzij een individueel of groepsgesprek gevoerd met hun leidinggevende.

Interactieve workshops “Self-Awareness”, “Mental Agility” en “Change Agility”, ontwikkeld en uitgevoerd, waarbij de deelnemers in staat werden gesteld om met en van elkaar te leren.

Interactieve workshops “People Agility” en “Results Agility” ontwikkeld en uitgevoerd om het ondernemersgericht denken en doen te bevorderen.

Het logo van de Bloomville, klant voor verschillende coachingstrajecten bij SenSolid.
Het logo van Succlean, klant voor verschillende coachingstrajecten bij SenSolid.
Het logo van MAS OUTREACH, klant voor verschillende coachingstrajecten bij SenSolid.
Het logo van AREA, klant voor verschillende coachingstrajecten bij SenSolid.
Het logo van Conclusion, klant voor verschillende coachingstrajecten bij SenSolid.

Eerstvolgende Subsidie aanvraag

De eerstvolgende mogelijkheid om een subsidie aanvraag in te dienen is in april 2019!

Subsidie verhoging

Bedrijven en instellingen konden tot voor kort plannen indienen tot een maximum van € 20.000,00, waarvan er 50% (= €10.000,00) door de Europese Unie werd bijgedragen. Vanaf 2018 zijn deze bedragen verhoogd naar respectievelijk €25.000,00 en €12.500,00.

Succesvolle aanvragen

Sinds 2015 heeft SenSolid voor in totaal 10 bedrijven en instellingen een dergelijk maatwerktraject met succes aangevraagd.

Incompany-training

Op aanvraag
  • Verbeter de communicatie binnen je team, je afdeling, en je hele organisatie
  • Verbeter de samenwerking op je werk door efficiënter te werken
  • Zet visie en missie om naar aantoonbaar gedrag
  • Houd onbewuste kosten in hand - vergroot de vitaliteit en het werkplezier
  • Volledig op maat - trajecten specifiek voor jouw doeleinden