info@sensolid.nl • 085-222 09 02

Incompany

Duurzame inzetbaarheid en verandering

Van werkplek naar leercultuur

Duurzame Inzetbaarheid

Voor diverse bedrijven in de zakelijke dienstverlening ontwikkelen en verzorgen wij speciaal training programma's en workshops voor b.v. managers, interne adviseurs, joboaches, team- en unitmanagers, directieteams, MT's en afdelingen.

In het kader van duurzame inzetbaarheid verzorgt SenSolid ook de aanvraag en uitvoering van ESF trajecten, aangeboden door de Europese Unie
Het logo van de EMCC (European Mentoring & Coaching Council)

Het Europees Sociaal Fonds geeft subsidie voor het opleiden en scholen van medewerkers. Met extra financiële bijdragen, verstrekt door de Europese Unie, heeft SenSolid vanaf 2015 met succes diverse maatwerktrajecten voor bedrijven en instellingen voorbereid, aangevraagd en uitgevoerd. Het betreft activiteiten in het kader van Duurzame Inzetbaarheid van Medewerkers van Bedrijven en Instellingen 2014-2020. Op deze wijze worden bedrijven en instellingen gestimuleerd om medewerkers te faciliteren op het gebied van o.a.:

 • Het vergroten van de vitaliteit
 • Het creëren van Balans in privé en werk,
 • Het bevorderen van een leercultuur
 • Het meedenken over flexibele gezondere werktijden,
 • Het bevorderen van de interne en externe mobiliteit

Kortom het gaat om het bevorderen en stimuleren van activiteiten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en professionele groei. En dat is precies de kern van wat wij doen.

De voorbereidingen om in aanmerking te komen van een ESF subsidie nemen vaak veel tijd in beslag voor bedrijven en instellingen. Daarom verzorgen wij het gehele traject, van begin tot eind:

Voorbereiding

Wij doen alle nodige voorwerk; van intake gesprekken naar het invullen, schrijven en indienen van documenten en verslagen.

Aanvraag

We begeleiden je organisatie met het aanvragen van de subsidies. Onze aanvragen zijn 100% goedgekeurd tot heden.

Uitvoering

Het traject, verzorgd door ervaren trainers, staat geheel in het kader van persoonlijke ontwikkeling en professionele groei.

Subsidies 2019

LET OP!

De eerstvolgende mogelijkheid om een subsidie aanvraag in te dienen is in april 2019!

Subsidie verhoging

Bedrijven en instellingen konden tot vorig jaar plannen indienen tot een maximum van € 20.000,00, waarvan er 50% (= € 10.000,00) door de Europese Unie werd bijgedragen. Dit jaar (2018) zijn deze bedragen verhoogd naar respectievelijk € 25.000,00 en € 12.500,00.

Succesvolle aanvragen

Sinds 2015 heeft SenSolid voor in totaal 10 bedrijven en instellingen een dergelijk maatwerktraject met succes aangevraagd.

Incompany

Op aanvraag
 • Verbeter de communicatie binnen je team, je afdeling, en je hele organisatie
 • Verbeter de samenwerking op je werk door efficiënter te werken
 • Zet visie en missie om naar aantoonbaar gedrag
 • Houd onbewuste kosten in hand - vergroot de vitaliteit en het werkplezier

Case Studies

Het logo van USG People, klant voor verschillende coachingstrajecten bij SenSolid

Voor USG People The Netherlands B.V., hebben we diverse werkzaamheden en activiteiten ontplooid op het gebied van onderzoek, advisering, coaching en training voor medewerkers.

In totaal hebben 180 medewerkers aan dit traject meegedaan.

Case Study 1: USG People

 • We hebben twee hoofdthema's in dit project verder uitgewerkt:
  1. Het bevorderen van de leercultuur van werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden.

  2. Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelingsmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap.
 • Samen met de afdeling Opleiden en HR, mede de vervolg plannen ontwikkeld, omgezet, uitgewerkt en uitgevoerd in diverse workshops.
 • Via een collega-bureau hebben alle betrokken medewerkers een Learning Agility Scan gemaakt en hebben de medewerkers daarna hetzij een individueel of groepsgesprek gevoerd met hun leidinggevende.
 • Interactieve workshops “Self-Awareness”, “Mental Agility” en “Change Agility”, ontwikkeld en uitgevoerd, waarbij de deelnemers in staat werden gesteld om met en van elkaar te leren.
 • Interactieve workshops “People Agility” en “Results Agility” ontwikkeld en uitgevoerd om het ondernemersgericht denken en doen te bevorderen.
Het logo van Succlean, klant voor verschillende coachingstrajecten bij SenSolid

Voor Schoonmaakbedrijf Succlean B.V., hebben we diverse werkzaamheden en activiteiten ontplooid op het gebied van onderzoek, advisering, coaching en training voor Directie/MT en middenkader.

Case Study 2: Succlean

 • We hebben een Plan van Aanpak opgesteld, gericht op activiteiten om de medewerkers meer verantwoordelijkheid te geven en zelfstandig(er) te werken en - samen met een collega adviseur - dit Plan geïmplementeerd.
 • Allerlei concrete activiteiten mede-ontwikkeld, mede-begeleid en uitgevoerd, waarbij de leercultuur werd bevorderd. Dit werd in gezamenlijke en individuele sessies gerealiseerd.
 • Deskundigheidsbevordering door middel van diverse trainingen, gecombineerd met Geleide Intervisie, ofwel systematisch en gestructureerde casuïstiek bespreking, waarbij collega's van, door en met elkaar kunnen leren.
Het logo van Jade Zorggroep, klant voor verschillende coachingstrajecten bij SenSolid

Voor de Stichting Jade Zorggroep hebben we onderzoek gedaan naar de Drijfveren van Directie en MT m.b.v. Energy Drives®. Dit is een scan, die inzicht geeft in de drijfveren en waardenpatronen, als onderlegger voor gedrag. Ook geeft de uitkomst meer inzicht in waar je energie van krijgt en wat je energie kost, zowel in privé (eigen beeld) als op het werk (bedrijfsbeeld).

Case Study 3: Jade Zorggroep

 • We hebben de directie en MT begeleid en geadviseerd om de uitkomsten van Energy Drives® én de visie en missie te vertalen naar concreet gedrag en leiderschapsstijl. Dit is gerealiseerd via regelmatige sessies, zowel in Management Team verband, als via individuele coaching;
 • Groepsleiders/middenmanagement begeleid en geadviseerd bij een Plan van Aanpak om Geleide Intervisie in te voeren en te begeleiden. Bij Geleide Intervisie (ook wel “Collegiale Consultancy” genoemd), leren de deelnemers met, aan en van elkaar. Het gaat om bewustwording, zodat via een gestructureerde werkwijze, de deelnemers worden uitgenodigd om het eigen gedrag en de effecten daarvan kritisch te beschouwen en met elkaar alternatieven uit te wisselen om efficiënter en effectiever te handelen.
 • Het Plan van Aanpak geïmplementeerd, door gedurende ca. 10 maanden de groepsleiders/het middenmanagement daadwerkelijk te begeleiden/coachen, in Geleide Intervisie sessies.

De Hoofdtrainer

Karel-31-July-e1533199176495-150x150-circle

Drs. Karel Knoester
Directeur

Karel is de oprichter van SenSolid en verzorgt al meer dan 20 jaar training, coaching en opleidingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en professionele groei.

Tevreden Klanten

In de afgelopen jaren heeft SenSolid verscheidene maatwerktrajecten verzorgd voor o.a. de volgende klanten:

Het logo van USG People, klant voor verschillende coachingstrajecten bij SenSolid
Het logo van Succlean, klant voor verschillende coachingstrajecten bij SenSolid
Het logo van MAS OUTREACH, klant voor verschillende coachingstrajecten bij SenSolid
Het logo van AREA, klant voor verschillende coachingstrajecten bij SenSolid
Het logo van Jade Zorggroep, klant voor verschillende coachingstrajecten bij SenSolid