Onze visie & missie

De visie van waaruit gewerkt wordt, komt simpelweg op het volgende neer: Ieder mens heeft de mogelijkheid zich te ontplooien, te ont-wikkelen om uiteindelijk te worden wie je in wezen al bent...

In die zin bekeken, is het leven bedoeld om continu te leren, te ervaren en vooral om te genieten. Werk kan een belangrijke invulling zijn om jouw levensmissie inhoud en vorm te geven.

Interessant blijft altijd de vraag "Weet jij wat je wilt en handel je daar ook naar?" De missie van SenSolid is om je bij dit boeiende proces (een leven lang leren & genieten) van harte te ondersteunen, te coachen en te begeleiden!

Twee beroepscoaches voor open doel.

Op beide foto's rechts Foppe de Haan, voormalig trainer van ondermeer SC Heerenveen, het Nederlands elftal onder de 21 jaar en Ajax Cape Town Zuid Afrika.

De foto's zijn genomen in de periode toen hij voor de eerste keer trainer was bij SC Heerenveen, begin jaren 2000.

Drs. Karel Knoester:
'Coaching wordt op vele niveaus en in vele beroepsgroepen gedaan....'