Teamcoaching | Geleide Intervisie voor Professionals

Leer met en van elkaar!

In totaal 6 dagdelen Intervisie, begeleid door een professionele coach

Voor wie bestemd?

Voor jou, als professional, die samen met andere professionals/jouw collega's en onder begeleiding van een coach, wil werken aan je verdere Persoonlijke en Professionele Ont-Wikkeling. Dit is een maatwerktraject en daardoor uitermate geschikt voor een incompany uitvoering!

Wat is het resultaat?

Na afloop van dit traject Geleide Intervisie, heb je intensief kennis gemaakt met een zeer effectieve methodiek om van, met, aan en via elkaar te leren ("collegiale consultancy"). Ook heb je daardoor meer inzicht verkregen in je eigen handelen en met name in je eigen (vastgeroeste) patronen.

Introductie

Geleide Intervisie staat voor de kunst van 'Constructief Confronteren'. De kern bij geleide intervisie, is het onderling adviseren van problemen in een leergroep, bestaande uit 'gelijken'. Binnen de gezamenlijk vastgestelde structuur trachten deelnemers te komen tot oplossingen (in een verandering ten opzichte van de probleemsituatie), in een autonoom en ervaringsgericht leerproces.

Wat is de inhoud?

In een zeer gestructureerde opbouw leren de deelnemers goed en actief te luisteren en door te vragen (wat is de vraag achter de vraag?). Open vragen zonder te oordelen leveren verbluffende resultaten op bij degene die een case inbrengt. Ook zeer waardevol is het uitwisselen van ervaringen en het geven van collegiaal advies. In de methode "constructief confronteren", wordt kwaliteit in intervisie bereikt, door los te komen van (vastgeroeste) denk- en gedragspatronen en open te staan voor wat je aan gedrag kunt/"moet" doen om in je rol als professional (specialist of manager) te stappen.

 

Hoe is de werkwijze?

Geleide Intervisie heeft plaats in groepen van 8 deelnemers. Per bijeenkomst wordt er volgens een vast stramien steeds 1 casus van een van de deelnemers behandeld. In zogenaamde verdiepings rondes word je als inbrenger van de casus intensief bevraagd. Als deelnemer is het belangrijk om goed en actief te luisteren en dusdanige vragen te stellen, die geen waarde oordeel, noch een suggestie bevatten. Aan het eind van elke sessie is er alle ruimte voor de uitwisseling van collegiale ervaringen en adviezen.

 

Wat is de doorlooptijd?

De doorlooptijd bedraagt ongeveer 6 maanden.

 

Overige informatie

Het traject Geleide Intervisie bestaat uit 1 dagdeel "afstemming", vervolgens 4 sessies (cases uitdiepen) van 1 dagdeel en een afsluitende sessie van 1 dagdeel.

Je investering

Dit maatwerktraject is uitsluitend in-company en prijs op aanvraag.

Planning

Wanneer je voor Geleide Intervisie belangstelling hebt, neem dan contact met ons op.

 

           

 

 

Deze training is uitsluitend op aanvraag en in-company

             

 

 

 

naar boven