Personal Coaching

Haal het beste uit jezelf!

Een individueel, persoonlijk coachingstraject.

 

Voor wie bestemd?

Personal Coaching is bedoeld voor jou, als medewerker of specialist die graag verder wil groeien en behoefte heeft aan een professionele coach.

Wat is het resultaat?

Na afloop van Personal Coaching, heb je meer inzicht in je eigen manier van denken en handelen en weet je wat je valkuilen zijn. Ook heb je meer inzicht gekregen in innerlijke processen die je nu meer kunt aansturen, zodat je ongewenst gedrag kunt ombuigen en vastgeroeste gewoonten kunt loslaten.

Introductie

Personal Coaching is een prima kortdurende activiteit die je helpt om effectiever te kunnen opereren op je werk en privé.

Wat is de inhoud?

De inhoud wordt geheel en al bepaald door jou. Waar heb jij behoefte aan? Wat wil je bereiken? Of zelfs dat laatste kan een belangrijk thema zijn: Ik weet eigenlijk niet wat ik wil (bereiken).
Bij Personal Coaching gaat het vaak om een van de volgende thema's:

  • Ik wil succesvoller samenwerken
  • Ik wil meer plezier en succes uit mijn werk halen
  • Ik wil afscheid nemen van belemmerende denk- en gedragspatronen
  • Ik wil mijn ambities waar maken met (veel) meer energie
  • Ik wil mijn talenten optimaal inzetten

Hoe is de werkwijze?

Individuele coaching. Kan ook 'on the Job', dus bij jou op het werk worden verzorgd. De gehanteerde methode is bevragen, analyseren, bevragen, zoeken naar alternatieven, bevragen, doen, bevragen en evalueren. Aangezien de coaches redelijk verspreid in het land zitten, kan de uitvoering betrekkelijk 'dicht bij huis' plaats hebben.

 

Wat is de doorlooptijd?

Personal Coaching bestaat meestal uit 4 tot 6 sessies. Afhankelijk van de vraag en behoefte, varieert de lengte van een sessie veelal van 1,5 uur tot 3 uur. Doordat dit een volledig individueel traject is, kan aanmelding het gehele jaar door plaats hebben. Er wordt dan direct contact met je opgenomen voor het maken van concrete afspraken.

Overige informatie

Bij aanmelding vindt een telefonische intake of E-consult plaats, voor een eerste inventarisatie van de persoonlijke doelstellingen en verwachtingen. Na ca. een half jaar nadat het traject is afgesloten, wordt opnieuw contact opgenomen voor een persoonlijke terugblik en evaluatie. Dit gebeurt eveneens telefonisch of via E-consult.

 

Je investering

Je investering hangt natuurlijk af van je exacte vraag en behoefte.

Je investering in Personal Coaching is al mogelijk vanaf € 900,00

 

Personal Coaching Basic:   €   900,00 (4 sessies van gemiddeld 1,5 uur)

Personal Coaching Plus:    € 1.125,00 (5 sessies van gemiddeld 1,5 uur)

PersonalCoaching Extra:    € 1.500,00 (5 sessies van gemiddeld 2 uur)

Voor zakelijke klanten komt hier nog BTW bij.

 

NB: Ook de Belastingdienst stimuleert je studie en je verdere ontwikkeling door extra aftrekmogelijkheden. Kijk hier voor verdere informatie.

 

 

Planning

Aangezien Personal Coaching individueel maatwerk is, kan dit traject het gehele jaar door worden verzorgd. Na aanmelding wordt dan in overleg de data en doelstellingen vastgelegd.

             

 

             

 

 

 

naar boven