Executive Coaching

Individueel maatwerktraject coaching voor topmanagers of directieleden. Uitgebreide intake met daaropvolgend 6 dagdeel sessie (1 op 1). Aanmelding is het gehele jaar door mogelijk. Er wordt dan gezamenlijk gekeken naar beschikbare data.

Voor wie bestemd?

Executive Coaching is bestemd voor topmanagers, directieleden of bestuurders, die behoefte hebben aan een goed klankbord en een oprechte spiegel.

Wat is het resultaat?

Persoonlijke en professionele ontplooiing met meetbare resultaten, gericht op het ont-wikkelen van authentiek leiderschap. Na dit traject heb je belangrijke obstakels opgeruimd en heb je weer helder voor ogen welke koers je hebt te gaan op het gebied van persoonlijk en zakelijk leiderschap.

Introductie

Elke tijd kent zijn eigen uitdagingen aan leiderschap. Echte leiders hebben geleerd te leven 'op eenzame hoogte' en onder (grote) tijdsdruk. Een leidinggevende (top)positie kan erg eenzaam zijn en brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee. Vaak heb je behoefte aan duidelijke feedback en verlang je naar momenten waar je in vertrouwen kunt praten over de invulling van je eigen rol. Echter, het is vaak 'lonely at the top…'.

Wat is de inhoud?

Authentiek leiderschap vraagt kennelijk om een vorm van wijsheid, waarin persoonlijke levenservaring zich verdiept door het besef dat er 'meer' is. De inhoud van dit individueel traject wordt voornamelijk bepaald door jou, de coachee (de gecoachte). Veelal gaat het om onderwerpen en thema's, die op de een of andere manier 'in de weg' zitten en daardoor een belemmering vormen bij de optimale performance.
Voorbeelden van thema's die aan de orde kunnen komen zijn:

  • het versterken van de eigen Persoonlijke Kracht en positionering in de organisatie
  • het starten van een nieuwe fase in de eigen ontwikkeling (bijvoorbeeld bij een job switch)
  • het verbeteren van de communicatie met het eigen Directie- of Management Team en/of met de eigen organisatie
  • coachend leidinggeven
  • balans tussen Privé en Werk
  • timemanagement
  • preventie van burn-out

Hoe is de werkwijze?

Executive Coaching is een intensief, individueel traject. De start is een uitgebreide intake, waarin de thema's worden geanalyseerd en waar ook de grote lijnen van de aanpak en de te bereiken resultaten worden afgestemd. Vervolgens wordt het traject in de tijd uitgezet. Tussen elke coachingssessie bereid je de thema's voor door te reflecteren (analyseren, concluderen en vertaling naar het handelen).

Wat is de doorlooptijd?

Na een uitgebreide intake, volgen er 6 individuele maatwerk sessies van een dagdeel (van ca. 3,5 uur).

Executive Coaching beslaat een periode van ca. 6 maanden.

Welke voorkennis is nodig?

Er wordt vanuit gegaan dat je al enige jaren ervaring hebt opgedaan als (general)manager of directielid.

 

Overige informatie

Aangezien Executive Coaching een individueel maatwerktraject is, kun je je hiervoor het gehele jaar door aanmelden. Er wordt dan direct contact met je opgenomen om een afspraak te maken voor de intake. Na ca. een half jaar nadat het traject is afgesloten, wordt opnieuw contact opgenomen voor een persoonlijke terugblik en evaluatie. Dit gebeurt telefonisch of via E-consult. Optionele verlenging is mogelijk met een serie van 3 sessies. De extra investering hiervoor bedraagt: € 2.100,00 (zie ook Follow-up Coaching).

Investering

Je investering voor Executive Coaching bedraagt: € 4.990,00
(inclusief koffie/thee/ijswater, lunches en lesmateriaal)  

De reiskosten van de coach worden apart in rekening gebracht.

Voor overige zakelijke klanten, komt hier nog BTW bij.

 

NB: Ook de Belastingdienst stimuleert je studie en je verdere ontwikkeling door extra aftrekmogelijkheden. Kijk hier voor verdere informatie.

 

Planning

Aangezien Executive Coaching individueel maatwerk is, kan dit traject het gehele jaar door worden verzorgd. Na aanmelding worden dan in overleg de data, doelstellingen en te bereiken resultaten vastgelegd.

             

 

             

 

 

 

 

naar boven